Rate this page

Quy định về bảo hành :

Bảo hành lỗi sản xuất do Hãng trong vòng 45 ngày

Những lỗi rơi rớt máy – vào nước ( tinh dầu ) – sạc cáp – lắp pin ngược cực

Những lỗi nêu trên sẽ không nhận bảo hành và chỉ hỗ trợ gửi sửa tốn phí cho khách hàng